Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nadace Malina

16. 11. 2007

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je předpokladem pro udržitelnou mobilitu. Zůstat živ a zdráv v dopravním systému je základním právem občana.

Česká republika zaznamenává trvale negativní trend v kvantifikovatelných parametrech bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Počty usmrcených a zraněných osob, hmotné škody a těžko měřitelné negativní aspekty právního a společenského vědomí v této oblasti nás reálně vzdalují od vývoje ve vyspělých evropských zemích, kde přes nepoměrně vyšší stupeň industrializace a celkové úrovně ekonomiky, charakterizované mimo jiné i vysokou mírou intenzity dopravy, je trend v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích opačný.

ObrazekV porovnání s vyspělými evropskými státy je nehodovost a její následky v České republice dvojnásobná.O zlepšení této situace se pokouší nadace Malina .

Prioritou Maliny je proniknout do podvědomí široké veřejnosti jako subjekt nerozlučně spjatý s prevencí bezpečnosti silničního provozu.

Finanční prostředky, které pocházely z darů organizací a fyzických osob, byly v letech 2003 až 2005 použity na výrobu a distribuci 110 000 kusů videokazet se zábavně-vzdělávacím obsahem s názvem "Bourá jen blb?". Tyto byly ZDARMA rozeslány zájemcům z řad dospělé veřejnosti. Další skupinou, kterou nadace oslovuje, jsou všichni čerství držitelé řidičských oprávnění. V součinnosti s Ministerstvem dopravy ČR, Nadací Besip, Centrem služeb pro silniční dopravu a odborem Ministerstva dopravy BESIP se podařilo dosáhnout toho, aby každý absolvent při převzetí řidičského průkazu obdržel, samozřejmě ZDARMA, videokazetu s názvem "Auto je zbraň", která mu napomůže si rychleji osvojit správné návyky řízení motorového vozidla. Do konce roku 2005 bylo rozdáno 180 000 kusů videokazet , i já měla to štěstí že jsem se s těmito VHS v rámci autoškoly setkala a mohu jen potvrdit že mi byli velmi prospěšné.

Dále se nadace ve spolupráci s odborníky zabývala tvorbou projektů, cíleně zaměřených s ohledem na věk a míru znalostí, na děti předškolního a školního věku, tj. nejvíce ohrožených účastníků silničního provozu. Proto v první polovině roku 2004 vytvořila kazety s názvy "Bezpečná cesta", "Červený blesk" a "Soutěž", které se od září roku 2004 distribuovali, opět na videokazetách a ZDARMA, do všech mateřských a základních škol ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR a Preventivně informační skupinou Policejního prezidia ČR.

Tento program nadace je doplněn v každém roce několika dětskými dny pro děti z dětských domovů a školeními pro členy Městské policie a Policie České republiky